Over de schrijver

Wimmie Hofstra is een innovatief ondernemer in de culturele sector met een kunsthistorische en marketing achtergrond. Door Haagse cultuur(historie) te behouden, te delen en te beleven geeft zij erfgoed toekomst. Zij nam het initiatief om de Vincent van Gogh Experience Den Haag op te richten met als doel de grootste kunstenaar van de negentiende eeuw, Vincent van Gogh, in Den Haag op de kaart te zetten. Nergens woonde en werkte per hoofd van de bevolking meer kunstenaars dan in Den Haag. In de stad en haar omgeving kan men de ontwikkeling van Van Gogh op de voet volgen.
In 2017 richtte Wimmie Hofstra het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag op. Uniek voor Nederland, aangezien bezoekers, bewoners en toeristen toegang krijgen tot woonhuizen en ateliers van beroemde schilders, denkers en bewoners uit onze twee Gouden Eeuwen (zeventiende en negentiende eeuw).