Opdrachten en zzp

Op contractbasis of inhuren met een op-maat gemaakt contract? Vraag naar de mogelijkheden via info@hofcultuur.nl

Directeur Buitenmuseum op zzp-basis

Van 2017 tot 2022 was ik directeur op zzp-basis van het Buitenmuseum in Den Haag, een culturele start-up in het Oude Centrum. Na het jubileum stopte ik als directeur en liet een mooi en solide museum achter. Doel was om het privé-museum met een groot aantal stakeholders tot geregistreerd museum te brengen. Aanvankelijk werd gewerkt met het schema van de Museumnorm 2015. In 2020 werd deze aangepast. Pijlers daarbij zijn bedrijfsvoering, collectie en publiek. Alles natuurlijk volgens de criteria van goed museaal handelen (eigenlijk een vierde pijler), zoals de Ethische Code van de ICOM (International Council of Museums) en de LAMO (voor het afstoten van collecties en in ons geval wel of niet toelaten van objecten tot de collectie).

Dit museum heb ik in samenwerking met de initiatiefnemers opgezet door het bepalen van de identiteit en het usp (unique selling point)in de museumwereld. Vervolgens heb ik vanuit hun kernwaarden en het verhaal gebouwd om het concept klaar te stomen voor de keuringen om geregistreerd museum te worden. Dit traject duurde vijf jaar en omvatte na het marketing-gedeelte het bepalen van de statuten in samenwerking met een notaris, het schrijven van een meerjarenplan, het maken van een programmeringsplan, een bedrijfsnoodplan, het schrijven van jaarlijkse financiële en inhoudelijke jaarverslagen, het maken van procesbeschrijvingen, AVG-richtlijnen, het schrijven en uitwerken van een collectieplan en het opstellen van een startbegroting. De plannen werden tot twee maal toe aangepast en het collectieplan zelfs tot drie maal toe. Dit vanwege het toenemende belang van digitalisering en nieuwe inzichten.

Het was mogelijk deze opdracht uit te voeren als zzp-er vanwege inkomsten die meegroeiden en de afspraak voor vergoeding van gemaakte uren in de toekomst, maar ook vanwege de rol van de stakeholders, die voor locaties zorgden en de energierekening betaalden. De planning om de klus binnen vijf jaar af te ronden werd grosso modo gehaald bij de bestuurswisseling, waarbij gefocust werd om het museum na de corona-tijd een stap vooruit te brengen en zo te voldoen aan de eisen voor een ANBI-verklaring en het initiatief toekomstbestendig te maken door schenkingen fiscaal aantrekkelijk te maken, maar ook om te voldoen aan de Governance Code, een van de eisen van goed museaal handelen, waarbij eisen gesteld worden aan bestuurders en toezichthouders. Een volgende stap dus in het bestaan van het museum.

De jaren 2017-2022 waren misschien wel de meest roerige tijden in de museumwereld. Het is een tijd van digitale revolutie, waarbij het digitale museum en de democratisering aan belang toenemen. Als blijvend resultaat geldt het project digitaal museum. Wil je het geregistreerde museum in wording volgen? Hieronder staan de opeenvolgende jaarverslagen:

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

jaarverslag 2020

jaarverslag 2021