Filosofie en religie

Invloed van de denkbeelden uit ItaIië op de kunst van het Noorden, over kunstfilosofie en retorica.

April 2022 werd het project over de inventarisatie van de bibliotheek in het Van Balckeneynde Huis afgerond.

Over rijm, de Statenbijbel en voorleven in de 17de eeuw. Onderdeel van de Spinozaroutes:

De goede werken van de katholieke kerk met oog op het Heilige Geesthofje, onderdeel van het Buitenmuseum:

Het lokaal der gelovigen versus een schuilkerk uit de 18de eeuw

Over Descartes, Spinoza en Voetius:

2019 is het jaar van de Gouden Eeuw. Wij organiseerden dit jaar voor stichtingen, musea en erfgoedinstellingen in Den Haag en boden een platform voor activiteiten rond het thema.