Een collectiemanagementsysteem

28 november 2020 en 10 oktober 2022

De collectie is het kader voor het maken van keuzes voor projecten, de inrichting, verzamelbeleid en programmering. Met het collectieplan worden prioriteiten gedefinieerd. In 2017 werd het Buitenmuseum in Den Haag opgericht. Omdat het om een nieuw initiatief ging was het mogelijk om twee innovaties toe te passen. Bijzonder en eigentijds in het collectieplan van dit museum is dat ook het immateriële erfgoed integraal werd meegenomen in het register. Zo kreeg het immaterieel erfgoed net als de overige objecten objectnummers. Ook werd een begin gemaakt met het in kaart brengen van het Haagse oeuvre van kunstenaars die op de locaties van het Buitenmuseum gewerkt hadden. Het ging dan ook om grote namen uit de kunstgeschiedenis, zoals Paulus Potter, Jan van Goyen en Jan Steen. De ‘genius loci’ stonden al centraal in de ontwikkeling van het merk Buitenmuseum. In de uitwerking van het collectieplan werden de kunstenaars meegenomen op de site van de canon van Nederland.

Gegevens fysiek en digitaal

Na selectie is informatie van de collectie fysiek en digitaal beschikbaar gesteld. Er werd dus gekozen voor een combinatie van een papieren collectiemanagementsysteem en een geautomatiseerd collectiemanagementsysteem.

Er is een onderscheid gemaakt tussen interne en externe zichtbaarheid van informatie. Na een pilot van een aantal maanden, waarin van applicatie werd gewisseld is de informatie op de volgende manieren beschikbaar gesteld:

  • Excel met externe links (intern)
  • Adlib tot midden 2020 (intern)
  • CSV-bestanden en xml-bestanden (intern en extern)
  • migratie Axiell Collections
  • Op papier in mappen in de bibliotheek van het Van Balckeneynde Huis (intern)
  • in Dropbox tot maart 2022 (intern)
  • Migratie eind 2020, via een CSV-bestanden en XML-bestanden naar de collectiewebsite van de RCE zonder externe links. Informatie en objecten zijn gedeeld met https://www.collectienederland.nl (extern)
  • Op de Onedrive vanaf maart-juni 2022 verbonden met de inloggegevens van het Buitenmuseum (intern)
  • Er is een speciale collectie website in WordPress: www.collectie.info. Dit is een publieksversie en bevat meer informatie over de herkomst van de collectie, maar bij de boeken zijn de links weggehaald
  • Op de Canon van Nederland staan globale beschrijvingen van de kunstenaars die op de locaties gewerkt en gewoond hebben(extern)

Gebruik is gemaakt van informatie van de Linked Open Data van The Getty Research Institute, zoals de Art and Architecture Thesaurus (AAT) voor generieke termen, materialen, stijlen, culturen, technieken mbt architectuur en cultureel erfgoed en de Union List of Artist Names (ULAN) voor namen van kunstenaars, bronnen en biografische informatie, repositories, opdrachtgevers, rechtsgpersonen en verwijzingen naar andere bronnen. Verder is veel gebruik gemaakt van Pubhist en er is gekeken naar diverse collecties die iconclass gebruiken, de mogelijkheden en links met Europeana en er zijn tal van links gerealiseerd naar andere collecties.