Cultureel Toerisme

Fietsroutes

Hofcultuur heeft voor de Vincent van Gogh Experience in mei 2021 een aantal routes ge-updated. Deze sloten aan bij het themajaar ‘Ode aan het Hollandse landschap’ (NBTC 2021). De folder hiervoor werd verspreid in met name Den Haag en Scheveningen. Op de site zijn deze fietsroutes nog steeds gratis downloaden. Het product sloot goed aan bij corona-epidemie van 2021.

Kijk op de website van de Vincent van Gogh Experience voor meer informatie. Het gaat om de volgende routes: